www.autokatalogas.eu

AE vabzdžių liekanų valiklis 500 ml

AE vabzdžių liekanų valiklis 500 ml
Prekės nuotraukos yra informacinio pobūdžio!
Prekės aprašas:

Pašalina vabzdžių liekanas nuo dažytų automobilio paviršių. Išbandyta Autoekspertas kokybė.

Vabzdžių liekanų valiklis skirtas pašalinti vabzdžių liekanas nuo dažytų automobilio paviršių ir plastiko. Užpurkškite priemonę ant valomo paviršiaus, palaukite porą minučių ir nuplaukite vandeniu, nuvalykite kempine arba mikropluošto šluoste skirta automobilio dažytų paviršių priežiūrai.

Įspėjimas

Pavojingumo frazės:
H319: Smarkiai dirgina akis
H315: Sukelia odos dirginimas

Atsargumo frazės:
P101: Jei reikalinga gydytojo konsultacija, su savimi turėkite produkto pakuotę arba etiketę
P102: Saugoti nuo vaikų
P264: Kruopščiai plauti rankas po naudojimo
P280: Mūvėti apsaugines pirštines / dėvėti apsauginius drabužius / naudoti akių apsaugą / veido apsaugą
P305 + P351 + P351 + P351 + P351 + P351 PATEKUS Į AKIS: keletą minučių atsargiai plaukite vandeniu. Išimkite kontaktinius lęšius, jei jie yra ir tai lengva padaryti. Dar kartą nuplaukite
P337 + P313: Jei akių dirginimas nepraeina: Kreipkitės į gydytoją
P501: Turinį / talpyklą šalinti į patvirtintą atliekų šalinimo įrenginį.

EUH210-Saugos duomenų lapą galima gauti paprašiusPrekės kodas APC-023793
RMK su PVM 3,00
(LTL) 10,36

Rekomenduojamos prekės
    RMK su PVM Kiekis  
SO-416-200 Mikropluošto šluostė Sonax automobilio išorei 40x40cm 3,93 1
SO-425-200 Mikropluošto šluostė 40x40cm Sonax XTREME 2,93 1
SO-313-200 Automobilinis šampūnas Sonax su Karnauba vašku 500ml 8,98 1